قوانین وبسایت


 

ـ شرح قوانین وبسایت


همه کاربران وبسایت و افرادی که به صورت آنلاین وجه نقد پرداخت میکنند، موظف به رعایت مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و همچنین پیروی از قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین عمومی و جهانی مثل قانون رعایت حق نشر (کپی رایت)، میباشند و در صورت نقض قوانین برخورد قانونی خواهد شد.