قوانین وبسایت


 

ـ شرح قوانین وبسایت


همه کاربران وبسایت و افرادی که به صورت آنلاین وجه نقد پرداخت میکنند، موظف به رعایت مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت و همچنین پیروی از قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین عمومی و جهانی مثل قانون رعایت حق نشر (کپی رایت)، میباشند و در صورت نقض قوانین برخورد قانونی خواهد شد.

Why does the writer use the allusion in the essay brainly essaywriter best places to hire a college essay writer

how using computers verses paper in documentation can help employees work go dfaster paper-help.org help me make an intro for a paper about no more animals in zoos